ព័ត៌មាន និង​ សកម្មភាព

ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ ៥០០០ រៀល និង១០០០ រៀលថ្មី

សៅរ៍ ២៨ តុលា ,២០១៧ ១៨:២៣ 2008

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបនៃការយាងគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈ

សៅរ៍ ៣០ កញ្ញា ,២០១៧ ១៥:០៥ 4900

ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី

ពុធ ២៧ កញ្ញា ,២០១៧ ១៩:០០ 3669

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអថិបតីរបស់អក្នស្រីអគ្គនាយិការនៃគ្រិះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី។

វគ្គសិក្សាស្តីពីព័ត៌មានវិជ្ជា

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១៨:៤០ 867

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ

វគ្គសិក្សាស្តីពីមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១៨:៣២ 945

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការធើ្វទីផ្សារឲ្យបានប្រសើរ

វគ្គសិក្សាស្តីពីការពិនិត្យឯកសារឥណទាន

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១៨:២១ 978

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងមន្ត្រីទំនាក់ទំនង ដើម្បីឲ្យចេះរៀបចំឯកសារពាក់ពន្ធនឹងឥណទាន។

វគ្គសិក្សាស្តីពីការពិនិត្យក្រដាស់ប្រាក់

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១៨:១០ 833

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការពិនិត្យក្រដាស់ប្រាក់

វគ្គសិក្សាស្តីពីគោលការណ៍បម្រើអតិថិជន

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១៧:៤៧ 956

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការបម្រើអតិថិជនឲ្យបានល្អប្រសើរ។

វគ្គសិក្សាស្តីពីការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី និងទ្រព្យបញ្ចាំ

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១៥:៤៩ 1214

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី និងទ្រព្យបញ្ចាំ។

សកម្មភាពសំអាតបរិស្ថាន និងអនាម័យជុំវិញសហគមន៍

ច័ន្ទ ០២ តុលា ,២០១៧ ២១:២០ 1055

សកម្មភាពនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយទ្រទ្រង់ដល់បរិស្ថានជុំវិញសហគមន៍