មន្ត្រីផ្នែកទីផ្សារ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

- ចំនួន៖ ០២ នាក់ (ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពខ្លាំងចំពោះបេក្ខជននារី) ។

- ជំនាញ៖ ទីផ្សារ និងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ ។

- កម្រិតសិក្សា៖ បរិញ្ញាបត្រ ។

- បទពិសោធ៖ ការងារទីផ្សារយ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ ។

- ភាសា៖ ភាសាអង់គ្លេស និងចិនកម្រិតមធ្យម ។

- កុំព្យូរទ័រ៖ កម្មវិធី Office និងកម្មវិធីក្រាហ្វិច ។

- ប្រាស្រ័យទាក់ទង៖ ល្អ ។

- ឆន្ទៈ៖ មានភាពតស៊ូ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់ ។

 

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ត្រូវផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ០១ ច្បាប់ អត្ថបទសង្ខេបបកស្រាយអំពីបំណង ជីវៈប្រវត្តិការងារ និងអប់រំទាក់ទងនឹងការងារដែលខ្លួនចង់ធ្វើ (Cover Letter) ០១ច្បាប់ និងភ្ជាប់ជាមួយរូបថត ៤ x ៦ (០១សន្លឹក) ប័ណ្ណគ្រួសារ ឬសំបុត្រកំណើតឬអត្តសញ្ញា​​​​ប័ណ្ណ (០១សន្លឹក) និងសញ្ញាបត្រដែលទាក់ទងផ្សេងៗ ផ្ញើទៅអ៊ីមែ​ rcm@ledmfi.com ឬមកទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានផ្ទាល់ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាំង​នៅ​ផ្ទះ​​លេខ៣៦-៣៨បេ ផ្លូវណត​​ប្រ៊ីដត៍ ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជាធានីភ្នំពេញ។ មានតែបេក្ខជនដែល​ជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្លីប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងត្រូវទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខៈ ០៨១ ៦៤១ ៧០០ ។