ឥណទានកែលម្អលំនៅដ្ឋាន

ឥណទានកែលម្អលំនៅដ្ឋាន

ជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទ ដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនសាធារណជន ដែលមាន លក្ខណសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ ក្នុងគោលបំណងយកទៅកែលម្អលំនៅឋានជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ ខ្លួនដែលមានស្រាប់ឲ្យប្រសើរឡើងទៅតាមចំណង់របស់ខ្លួន។

 ជាឩទាហរណ៍៖

១- កែលម្អលំនៅឋានពីស្បូវឬស្លឹក ទៅជាលំនៅឋានធ្វើអំពីឈើ ឬស័ង្កសី ឬប្រូស៊ីម៉ង់ត៍ ឬថ្ម ឬក្បឿង។ 

២-ជួសជុលបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ បន្ទប់គេង បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ ជញ្ជាំង ពិដាន ជណ្ដើរ របង ខ្លោងទ្វា ដូរឥដ្ឋការ៉ូ ។ល។